Annuleringsvoorwaarden

Inleiding
Voordat je besluit om gebruik te maken van de onderstaande annuleringsvoorwaarden, wil ik je graag het volgende meegeven. Zodra een inschrijving bij Coach-Inn binnenkomt, volgt een aantal processen. Er vindt een administratieve handeling plaats waardoor je spoedig na aanmelding een bevestigingsbrief en factuur ontvangt. Daarnaast verricht ik regelmatig energiewerk, om jou ook energetisch in de groep te passen en de groep tot eenheid te maken. Voorbereiding om jou en de groep voor te bereiden om een optimaal leerproces aan te kunnen gaan. Een annulering doorbreekt dit energetisch proces zowel voor jou, mij en de andere deelnemers en kost naast geld ook vooral energie en kwaliteit. Ik verzoek je dan ook om alleen te annuleren als het echt niet anders kan en dit in overleg te doen, waarbij rekening gehouden wordt met het bovenstaande. Het gaat daarbij dus niet alleen om inkomstenderving, maar vooral om het niet aanwezig zijn van jou als persoon.

Annulering door deelnemer
Bij annulering tot 6 weken voor de aanvang van de cursus breng ik Euro 50 administratie-kosten in rekening bij een training, Euro 5 bij een workshop en kennismakingsworkshop.
Bij annulering tussen de 2 en 6 weken voor de start van de cursus ben je 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering in de laatste 2 weken voor aanvang van de cursus breng ik het volledige cursusgeld in rekening.
Indien je besluit om een eenmaal begonnen training vroegtijdig te beëindigen, vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats, tenzij in overleg anders bepaald wordt.

Annulering door Coach-Inn
De cursus gaat definitief door, zodra zich 5 mensen aangemeld hebben. Mocht het aantal inschrijvingen onvoldoende zijn, dan wordt de cursus uiterlijk 2 weken voor de start van de cursus schriftelijk door Coach-Inn geannuleerd. Zonder tegenbericht gaat de cursus gewoon door.

Wanneer de cursus geen doorgang kan vinden door ziekte of overmacht aan de zijde van de docenten, dan zal deze worden verschoven naar een latere datum. Indien je op deze latere datum niet kunt deelnemen aan de cursus dan zal het cursusgeld volledig worden gerestitueerd.

Tot slot
Bij een eventuele annulering verzoek ik je om persoonlijk contact met mij op te nemen, zodat we in goed onderling overleg vaststellen hoe we deze annuleringsvoorwaarden in de praktijk vorm geven.