Jouw GPS – Live

Het jaarprogramma “Jouw GPS – Live” is een uit 10 etappes bestaande 10-daagse ontdekkingstocht naar wie je werkelijk bent en wat je ten diepste wil. Onderweg worden blokkades en belemmeringen opgeheven die realisatie van deze innerlijke verlangens in de weg staan waardoor je jouw essentie hervindt. Het uiteindelijke reisdoel is “In jezelf Thuiskomen”.

Circa een keer per maand komt het reisgezelschap in het Bolwerk in Amersfoort bijeen om met een groot scala aan systemische, energetische, lichaamsgerichte en ademoefeningen 10 thema’s nader te onderzoeken; te weten: Gegrond, Veilig, Autonoom, Leef, Onschuld, Vrij, Open, Compassie, Zelf-expressie en Thuis. De Innergy remedieset “Op Adem Thuis-Komen“ zal als een rode draad door het programma lopen.

Met deze hulpbronnen reis je op een verrassende, inzicht-gevende en transformerende manier door je fysieke, emotionele, mentale en spirituele bestaan; een Innerlijke Reis die je niet snel zult vergeten.

P.S. Je wordt Thuis Gebracht!